1. Καθαρισμός και απολύμανση αεραγωγών

Ο καθαρισμός και η απολύμανση του δικτύου του κεντρικού κλιματισμού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εργασίες για την προστασία των ανθρώπων…

2. Συστήματα μόνιμης απολύμανσης αεραγωγών

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε λύσεις μόνιμης απολύμανσης με την εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων εξόντωσης των διαφόρων μικροοργανισμών.

3. Περιοδική απολύμανση χώρων κτιρίων

Το πρώτο πλήρως αυτόνομο ρομπότ απολύμανσης χώρων, στην ελληνική αγορά.