4. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ένας τεχνικός σύμβουλος θα επισκεφθεί τον χώρο σας για να συζητήσει μαζί σας για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.