Χημικός Καθαρισμός

Η AeroClean με την πολυετή της πείρα σε βιομηχανικές και ναυτιλιακές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνει χημικούς καθαρισμούς σε꞉

 • Ψυκτικούς θαλάμους τροφίμων
 • Πύργους ψύξης – ψυκτικά μηχανήματα κλιματισμού
 • Δίκτυα κεντρικού κλιματισμού θέρμανσης και ψύξης κτιρίων
 • Κεντρικά συστήματα κλιματισμού με Fan Coils
 • Λέβητες – Ατμολέβητες – Ατμογεννήτριες
 • Εναλλάκτες θερμότητας
 • Ψυγεία συμπυκνώματος (Condensers)
 • Ψυγεία Μηχανών Εσωτερικής Καύσης
 • Κυκλώματα ψύξης με θαλασσινό νερό
 • Μηχανήματα αφαλάτωσης και παραγωγής γλυκού νερού (Reverse Osmosis, Evaporators)
 • Δίκτυα πυρόσβεσης
 • Οποιαδήποτε δίκτυα ή εγκαταστάσεις μέσα στις οποίες συσσωρεύονται κάθε είδους επικαθίσεις, όπως σκουριά, άλατα, οστρακοειδή, άλγη, χημικές επικαθίσεις οργανικές και ανόργανες, σαπούνια, στερεοποιημένα αστικά λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα

Βιολογικός Καθαρισμός

Η AeroClean αναλαμβάνει Βιολογικούς Καθαρισμούς δικτύων, οπουδήποτε η χρήση οργανικών υλικών κρίνεται απαραίτητη. Οι καθαρισμοί πραγματοποιούνται με πιστοποιημένα οργανικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.