Ο καθαρισμός και η απολύμανση του δικτύου του κεντρικού κλιματισμού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εργασίες για την προστασία των ανθρώπων από τις επιπτώσεις των αερομεταφερόμενων παθογόνων μικροοργανισμών (μικροβίων) και την διατήρηση της καλής ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων.

Ο καθαρισμός επιτυγχάνεται με την χρήση εξελιγμένων ρομποτικών μηχανημάτων (ROV), τα οποία εισέρχονται στο εσωτερικό των αεραγωγών, απομακρύνοντας όλους τους ρύπους, οι οποίοι συλλέγονται μέσα σε ειδικό μηχάνημα απορρόφησης.

Η απολύμανση επιτυγχάνεται με την χρήση κατάλληλων απολυμαντικών προϊόντων (φιλικά προς τον άνθρωπο), με πιστοποιημένη  δράση και ισχύ. Η εφαρμογή των προϊόντων αυτών γίνεται με ψεκασμό ή εκνέφωση εντός του δικτύου των Κυρίων Κλιματιστικών Μονάδων. Αυτές οι συσκευές διασκορπισμού των απολυμαντικών δημιουργούν μία λεπτότατη διασπορά σταγονιδίων, η οποία διαχέεται εύκολα στο εσωτερικό του δικτύου και καλύπτει όλες τις επιφάνειες.

Κατά την διαδικασία της απολύμανσης επιτυγχάνουμε την καταστροφή ενός πολύ μεγάλου φάσματος παθογόνων μικροοργανισμών όπως꞉

 • Μύκητες
 • Βακτήρια
 • Μικρόβια
 • Ακάρεα
 • Ιοί (Covid-19, Λεγιονέλλα, Φυματίωση, κτλ)

Μεθοδολογία Μηχανημάτων Καθαρισμού

 • Σχεδιασμός μηχανικού καθαρισμού ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπευθύνους της επιχείρησης, μπορούμε να βρούμε τον τρόπο, ώστε οι εργασίες μας να μην επηρεάσουν ούτε στο ελάχιστο την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης.
 • Έλεγχος της ποιότητας του αέρα μέσα στους αεραγωγούς
 • Συλλογή δείγματος ρύπων από το εσωτερικό των αεραγωγών και ανάλυση τους σε ειδικό εργαστήριο.
 • Καθαρισμός της Κύριας Μονάδας του κεντρικού κλιματισμού.
 • Προετοιμασία καθαρισμού αεραγωγών και αφαίρεση θυρών επιθεώρησης – εισόδου ή εάν δεν υπάρχουν δημιουργία νέων.
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος για τον εντοπισμό επικίνδυνων σωματιδίων στο εσωτερικό των αεραγωγών.
 • Μετρήσεις της ποιότητας της ατμόσφαιρας των αεραγωγών με ειδικά μηχανήματα.
 • Οπτική επιθεώρηση με ειδικές ρομποτικές κάμερες υψηλής ανάλυσης (High Definition) και εγγραφή σε ψηφιακά μέσα (CD)
 • Πραγματοποίηση μηχανικού καθαρισμού με ειδικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας.
 • Απολύμανση αεραγωγών με πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα, με την βοήθεια ρομποτικών μηχανημάτων.
 • Εποπτεία κατά τον καθαρισμό με ειδική ρομποτική κάμερα.
 • Τελική επιθεώρηση με χρήση ειδικής ρομποτικής κάμερας υψηλής ανάλυσης (High Definition) και εγγραφή σε ψηφιακά μέσα (CD)
 • Τοποθέτηση θυρών επιθεώρησης σε όλα τα ανοίγματα εισόδου που έχουν δημιουργηθεί, για εύκολη μελλοντική χρήση.
 • Έκδοση πιστοποιητικού καθαρισμού και απολύμανσης.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης, στην σωστή χρήση του κλιματισμού.

Η φωτογράφιση η βιντεοσκόπηση με ψηφιακά μέσα από ειδικούς τεχνικούς δίνει την πλήρη και πραγματική εικόνα στο εσωτερικό των κλιματιστικών συστημάτων. Σε συνδυασμό με εκθέσεις αποτυπώνεται η κατάσταση ενός κλιματιστικού συστήματος και αξιολογείται αν απαιτείται να γίνει καθαρισμός.
Πριν και μετά τον καθαρισμό πραγματοποιείται ενδοσκόπηση με ρομποτικά μηχανήματα. Το οπτικό υλικό που βιντεοσκοπείται, εγγράφεται σε ψηφιακά μέσα (cd) και παραδίδεται στον πελάτη χωρίς καμία χρέωση.