Η AeroClean παρακολουθεί και εναρμονίζεται διαρκώς με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες που αφορούν τον κλιματισμό των εσωτερικών χώρων.