Όλοι οι τεχνικοί και συνεργάτες μας, διαθέτουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στην μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και συντήρηση του κεντρικού κλιματισμού, σε εγκαταστάσεις ξηράς και ναυτιλίας.