Οι Ειδικοί Καθαρισμοί που προσφέρει η AEROCLEAN συνδυάζονται αρμονικά με την μελέτη, την κατασκευή, την τοποθέτηση, τη συντήρηση και τον καθαρισμό κλιματιστικών συστημάτων. Έχοντας τη μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα του Indoor Air Quality, παρέχουμε πρωτοποριακές μεθόδους καθαρισμού και απολύμανσης, με εξατομικευμένες λύσεις για τις ανάγκες της επιχείρησής σας τόσο σε συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού ξηράς όσο και ναυτιλίας.

Γι´αυτό και μπορούμε να αναλάβουμε περιπτώσεις που απαιτούν ειδικούς καθαρισμούς.

Ειδικοί Καθαρισμοί: Χημικός Καθαρισμός

Η AEROCLEAN με την πολυετή της πείρα σε βιομηχανικές και ναυτιλιακές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνει χημικούς καθαρισμούς σε꞉

 • Ψυκτικούς θαλάμους τροφίμων.
 • Πύργους ψύξης – ψυκτικά μηχανήματα κλιματισμού.
 • Δίκτυα κεντρικού κλιματισμού θέρμανσης και ψύξης κτιρίων.
 • Κεντρικά συστήματα κλιματισμού με Fan Coils.
 • Λέβητες – Ατμολέβητες – Ατμογεννήτριες.
 • Εναλλάκτες θερμότητας.
 • Ψυγεία συμπυκνώματος (Condensers).
 • Ψυγεία Μηχανών Εσωτερικής Καύσης.
 • Κυκλώματα ψύξης με θαλασσινό νερό.
 • Μηχανήματα αφαλάτωσης και παραγωγής γλυκού νερού (Reverse Osmosis, Evaporators).
 • Δίκτυα πυρόσβεσης.
 • Οποιαδήποτε δίκτυα ή εγκαταστάσεις μέσα στις οποίες συσσωρεύονται κάθε είδους επικαθίσεις, όπως σκουριά, άλατα, οστρακοειδή, άλγη, χημικές επικαθίσεις οργανικές και ανόργανες, σαπούνια, στερεοποιημένα αστικά λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα.

Ειδικοί Καθαρισμοί

Ειδικοί Καθαρισμοί: Βιολογικός Καθαρισμός

Η AEROCLEAN αναλαμβάνει Βιολογικούς Καθαρισμούς δικτύων, οπουδήποτε η χρήση οργανικών υλικών κρίνεται απαραίτητη. Οι καθαρισμοί πραγματοποιούνται με πιστοποιημένα οργανικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές ανάγκες καθαρισμού της επιχείρησής σας.