Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος υψηλής υγειονομικής προστασίας, επιτυγχάνεται με τον καθαρισμό και την απολύμανση των αεραγωγών, δηλαδή του δικτύου του κεντρικού κλιματισμού που μπορεί να προσφέρει η AEROCLEAN, ο καθαρισμός αυτός είναι σημαντικός για πολύπλευρους λόγους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μεταδίδονται μέσω της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας καθώς είναι αερομεταφερόμενοι. Γι῾αυτό και η διατήρηση της καλής ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων με συνωστισμό, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για τη διασφάλιση της υγείας και της προστασίας των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτούς ή τους επισκέπτονται.

Εξελιγμένα ρομποτικά μηχανήματα για τη διασφάλιση της υγείας σας

Ο καθαρισμός που παρέχει η AEROCLEAN, επιτυγχάνεται με τη χρήση εξελιγμένων ρομποτικών μηχανημάτων (ROV), τα οποία εισέρχονται στο εσωτερικό των αεραγωγών, απομακρύνοντας όλους τους ρύπους. Οι ρύποι συλλέγονται σε ειδικό μηχάνημα απορρόφησης ώστε να απορριφθούν με ασφάλεια.

Προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον

Η AEROCLEAN σέβεται το περιβάλλον και θέτει σε υψηλή προτεραιότητα την υγεία των ανθρώπων. Γι᾽αυτό και η απολύμανση που πραγματοποιούμε στις εγκαταστάσεις σας, γίνεται με τη χρήση κατάλληλων απολυμαντικών προϊόντων φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον τα οποία διαθέτουν πιστοποιημένη  δράση και ισχύ. Η εφαρμογή των προϊόντων αυτών γίνεται με ψεκασμό ή εκνέφωση εντός του δικτύου των κυρίων κλιματιστικών μονάδων. Αυτές οι συσκευές διασκορπισμού των απολυμαντικών, δημιουργούν μία λεπτότατη διασπορά σταγονιδίων, η οποία διαχέεται εύκολα στο εσωτερικό του δικτύου και καλύπτει όλες τις επιφάνειες.

Σας προστατεύουμε από μεγάλο φάσμα παθογόνων μικροοργανισμών που βρίσκονται στους αεραγωγούς

Ο καθαρισμός και απολύμανση αεραγωγών επιτυγχάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας την καταστροφή ενός πολύ μεγάλου φάσματος παθογόνων μικροοργανισμών όπως꞉

 • Μύκητες
 • Βακτήρια
 • Μικρόβια
 • Ακάρεα
 • Ιοί (Covid-19, Λεγιονέλλα, Φυματίωση, κτλ)

 

Καθαρισμός και απολύμανση αεραγωγών

Εξατομικευμένοι για τις ανάγκες σας- Προετοιμασμένοι για τις υψηλότερες απαιτήσεις

Στην AEROCLEAN γνωρίζουμε ότι η κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή. Γι᾽αυτό και παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις για τις ανάγκες σας. Επιπλέον λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τις ειδικές συνθήκες ανά περίσταση και προβαίνουμε σε ειδικό προγραμματισμό και μελέτη ειδικά για την επιχείρησή σας.

 • Σχεδιασμός μηχανικού καθαρισμού ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπεύθυνους της επιχείρησης, μπορούμε να βρούμε τον τρόπο, ώστε οι εργασίες μας να μην επηρεάσουν την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης.
 • Έλεγχος της ποιότητας του αέρα μέσα στους αεραγωγούς.
 • Συλλογή δείγματος ρύπων από το εσωτερικό των αεραγωγών και ανάλυση τους σε ειδικό εργαστήριο.
 • Καθαρισμός της κύριας μονάδας του κεντρικού κλιματισμού.
 • Προετοιμασία καθαρισμού αεραγωγών και αφαίρεση θυρών επιθεώρησης – εισόδου ή εάν δεν υπάρχουν δημιουργία νέων.
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος για τον εντοπισμό επικίνδυνων σωματιδίων στο εσωτερικό των αεραγωγών.
 • Μετρήσεις της ποιότητας της ατμόσφαιρας των αεραγωγών με ειδικά μηχανήματα.
 • Οπτική επιθεώρηση με ειδικές ρομποτικές κάμερες υψηλής ανάλυσης (High Definition) και εγγραφή σε ψηφιακά μέσα (CD).
 • Πραγματοποίηση μηχανικού καθαρισμού με ειδικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας.
 • Απολύμανση αεραγωγών με πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα, με την βοήθεια ρομποτικών μηχανημάτων.
 • Εποπτεία κατά τον καθαρισμό με ειδική ρομποτική κάμερα.
 • Τελική επιθεώρηση με χρήση ειδικής ρομποτικής κάμερας υψηλής ανάλυσης (High Definition) και εγγραφή σε ψηφιακά μέσα (CD).
 • Τοποθέτηση θυρών επιθεώρησης σε όλα τα ανοίγματα εισόδου που έχουν δημιουργηθεί, για εύκολη μελλοντική χρήση.
 • Έκδοση πιστοποιητικού καθαρισμού και απολύμανσης.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης, στην σωστή χρήση του κλιματισμού.

Στηρίζουμε τον επαγγελματία- παρέχουμε διαφάνεια

Επιθυμούμε η κάθε επιχείρηση να έχει ακριβή εικόνα των εγκαταστάσεών της. Έτσι η φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση με ψηφιακά μέσα από ειδικούς τεχνικούς δίνει την πλήρη και πραγματική εικόνα στο εσωτερικό των κλιματιστικών συστημάτων. Σε συνδυασμό με εκθέσεις αποτυπώνεται η κατάσταση ενός κλιματιστικού συστήματος και αξιολογείται αν απαιτείται να γίνει καθαρισμός. Πριν και μετά τον καθαρισμό πραγματοποιείται ενδοσκόπηση με ρομποτικά μηχανήματα ενώ το οπτικό υλικό που βιντεοσκοπείται, εγγράφεται σε ψηφιακά μέσα (cd) και παραδίδεται στον πελάτη χωρίς καμία χρέωση.