Ο τακτικός και σωστός καθαρισμός, καθώς και η απολύμανση των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντικά οφέλη προς τον χρήστη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από αυτά παρακάτω꞉

  1. Η υγεία των εργαζομένων ή των ενοίκων δεν επηρεάζεται, καθώς δεν δημιουργούνται εστίες ανάπτυξης μικροοργανισμών μέσα στους αεραγωγούς.
  2. Η παραγωγικότητα του προσωπικού αυξάνεται εκπληκτικά, καθώς πλέον εργάζονται σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
  3. Η εικόνα της επιχείρησης βελτιώνεται, καθώς οι πελάτες που την επισκέπτονται, εισέρχονται σε ένα άκρως υγιεινό περιβάλλον.
  4. Η επισκεψιμότητα και το πελατολόγιο μιας επιχείρησης αυξάνεται αρκετά, μιας και ο εγκέφαλος ¨θυμάται¨ το υγιεινό περιβάλλον που επισκέφτηκε. Η αύξηση της επισκεψιμότητας έχει αποδειχθεί πειραματικά στις Η.Π.Α. εδώ και δεκαετίες.
  5. Ειδικά στα ξενοδοχεία ο καθαρισμός και η απολύμανση των αεραγωγών βελτιώνει εξαιρετικά την ποιότητα του ύπνου των πελατών.
  6. Η λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, γίνεται αποδοτικότερη και οικονομικότερη (10 – 18%)
  7. Μειώνονται κατά πολύ οι βλάβες, άρα και το κόστος συντήρησης της εγκατάστασης
  8. Αποτρέπεται ο κίνδυνος μετάδοσης πυρκαγιάς μέσα στους αεραγωγούς, λόγω της ύπαρξης συσσωρευμένων ρύπων.
Previous Post

Οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης των κλιματιστικών

Next Post

Κλιματιστικά και υγεία